Month / August 2017

    Loading posts...
  • Let op: Verkorte deponeringstermijn vanaf jaarrekening 2016

    Verkorte deponeringstermijn vanaf jaarrekening 2016 Deponeringstermijn eigen B.V. Heeft u een eigen B.V. waarin u alle aandelen zelf houdt? Dan moet u de jaarrekening van 2016, uiterlijk op 8 november hebben gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze wijziging ontstaat doordat vanaf 2016 een ondertekening van de jaarrekening, gelijk staat als een vaststelling van de…