B.V. of Eenmanszaak / V.O.F.?

De eeuwenoude vraag die elk jaar actueel lijkt te zijn. Omdat deze rechtsvormen formeel ingewikkeld zijn, is het precieze verschil onbekend voor veel ondernemers. In dit artikel worden de voornaamste verschillen toegelicht.

 

Voordeel van een B.V.
De B.V. is een verzekering voor uw privé vermogen. Bij een eventueel faillissement kunnen schuldeisers uw privé vermogen niet aanspreken. Belastingtechnisch is een B.V. echter nadelig voor fiscale winsten onder de € 150.000 – € 200.000 (afhankelijk van pensioenopbouw). Indien uw fiscale resultaat dus onder de € 150.000 ligt, moet u uw bedrijfsrisico afwegen tegen de kosten van een hogere belasting (vaak € 5.000 / € 6.000**). Bij een fiscale winst van boven de € 200.000 is de B.V. belastingtechnisch voordeliger.

Overigens bent u in een B.V. niet compleet vrijgesteld van aansprakelijkheid. In het geval van verwijtbare misdragingen waardoor de B.V. niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan u alsnog in privé aansprakelijk worden gesteld.

Voordeel van een eenmanszaak / V.O.F.
Het voornaamste voordeel van de eenmanszaak / V.O.F. is het belastingvoordeel. De zelfstandigenaftrek van € 7.280 is een goed voordeel, naast de 14% MKB winstvrijstelling. Daarnaast heeft u een aantal administratieve verlichtingen die geld besparen. Een B.V. moet voor de oprichting en eventuele wijzigingen naar de notaris, dit is voor een eenmanszaak niet verplicht. Daarnaast moet er voor het jaarwerk van een B.V. meer werk worden verricht, zoals jaarlijkse notulen opstellen, jaarrekening deponeren, aangifte vennootschapsbelasting, dividenduitkeringen. Hoewel deze kosten niet zeer zwaar wegen, tellen ze elk jaar toch op.

Van eenmanszaak naar B.V. of andersom?
Is uw situatie verandert, en past een B.V. beter bij uw onderneming of juist andersom? Daarvoor heeft de wetgever de geruisloze inbreng in een B.V. of geruisloze terugkeer vanuit een B.V. ontworpen. Door gebruik te maken van deze regelingen, kan u uw onderneming doorzetten zonder af te rekenen over de stille reserves (denk aan pand met boekwaarde 100k, werkelijke waarde 200k). Wel ontstaat hierover een latente belastingclaim (pas te betalen bij staking) van 20% over de stille reserves.

Bij een terugkeer dient de onderneming het eventueel opgebouwde pensioen of stamrecht wel af te storten (kan belemmerend zijn). Het is mogelijk om deze regeling met terugwerkende kracht uit te voeren, daarvoor moet echter wel een intentieverklaring aanwezig zijn van 1 oktober van het betreffende boekjaar.

Wij kunnen u bijstaan in deze keuze, en het uitvoerende werk voor u verrichten. Daarnaast werken wij samen met bekwame notarissen die de belangrijke formele vereisten, zorgvuldig met u doornemen.

**Bij een nettowinst voor belasting van € 60.000, incl. ondernemersaftrekposten (excl. overige) Vergeleken met een B.V. waar € 44.000 wordt verloond. Elke situatie is anders, neem contact op voor advies op maat.