De aangifte Inkomstenbelasting

Als je hoort aanslag, dan denk je al gauw aan terrorisme en ISIS. Maar ook onze overheid pleegt jaarlijks miljoenen aanslagen, waaronder de aanslag inkomstenbelasting! Hoewel de aftrekbare kosten behoorlijk zijn ingeperkt, bestaan er nog steeds faciliteiten waardoor je uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen. De meest gebruikelijke worden in dit artikel toegelicht.

 

Hypotheekrente
Vrijwel alle huisbezitters zijn ervan bewust dat zij de hypotheekrente af kunnen trekken van hun inkomen. Echter is niet iedereen ervan op de hoogte dat je een belastingvoordeel kan behalen door een deel van deze kosten toe te rekenen aan je fiscale partner. Door gebruik te maken van speciale belastingsoftware, is het mogelijk om uw aangifte te optimaliseren en het meeste rendement eruit te halen. De software die de belastingdienst beschikbaar stelt, is hiervoor niet geschikt. Het kan daarom lonen om uw aangifte inkomstenbelasting uit te besteden aan een kantoor dat daarin is gespecialiseerd.

Ziektekosten
Ziektekosten zijn aftrekbaar van uw inkomen, echter geldt hiervoor wel een drempel van minimaal € 127, of 1,65% van uw drempelinkomen. De premie zorgverzekering is niet aftrekbaar, en betalingen die worden vergoed evenmin. Daarnaast zijn kosten die binnen je eigen risico vallen ook niet aftrekbaar, tenzij het gaat om specifieke kosten zoals genees- en heelkundige hulp, medicijnen, hulpmiddelen en reiskosten voor ziekenbezoek

Giften
Geeft u geld aan een goed doel of een kerkelijke of maatschappelijke instelling? Dan zijn deze giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er geldt een drempel van minimaal € 60 of 1% van je inkomen. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • De instelling staat geregistreerd als een ANBI
  • U kunt de gift aantonen dmv een kwitantie of bankafschrift
  • Er stond geen tegenprestatie tegenover

Heeft u voornemens om elk jaar een gift te doen aan een instelling, dan is het verstandig om daarvoor een overeenkomst op te stellen. Voor periodieke giften geldt namelijk geen drempel.

Reiskosten openbaar vervoer
Reist u met openbaar vervoer naar uw werk, en is de enkele reis afstand meer dan 10km? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor aftrek van reiskosten. Hiervoor dient u wel te beschikken over een openbaarvervoersverklaring, welke is op te vragen bij het openbaarvervoersbedrijf. Een andere voorwaarde om aanmerking te komen voor aftrekbaarheid, is dat u doorgaans minimaal 1 dag in de week naar uw werk reist, of minstens 40 dagen in het jaar. Als u een reiskostenvergoeding ontvangt van uw werkgever, moet deze in mindering worden gebracht op de aftrekbare kosten.

Overige aftrekbare kosten
Naast de voorgenoemde kosten bestaan er ook aftrekmogelijkheden voor studiekosten, alimentatie, lijfrentepremies en onderhoudskosten voor rijksmonumenten.

Aftrekbare kosten voor ondernemers
Heeft u een eigen onderneming of geniet u inkomsten uit overige werkzaamheden anders dan loon uit dienstbetrekking? Dan doet u er verstandig aan om een belastingadviseur in te schakelen. Het Nederlandse belastingsysteem is erg complex, en het gebeurd regelmatig dat de regels niet correct worden toegepast door “doe-het-zelvers”. Daarnaast verdient een belastingadviseur zich vaak terug omdat zij u op de hoogte kunnen stellen van fiscale kansen die relevant zijn voor uw onderneming!

Voor ondernemers geldt dat zij gebruik kunnen maken van de zelfstandigenaftrek van € 7.280 (2015), mits deze voldoet aan het urencriterium. Bent u een starter dan heeft u de eerste 3 jaar ook recht op de startersaftrek van € 2.123 (2015). Naast deze aftrekposten heeft een ondernemer ook recht op de MKB winstvrijstelling van 14% (2015). Deze vrijstelling wordt toegepast op het bedrag na aftrek van zelfstandigen- en startersaftrek. Heeft u een verlies geleden? Dan werkt de MKB winstvrijstelling negatief en wordt het fiscale verlies verkleind.

Heeft u voor meer dan € 2.300 geïnvesteerd in uw onderneming? Dan kunt u gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Hierdoor kunt u 28% van uw investering als extra aftrek in mindering brengen op uw inkomen. Daarnaast gelden er ook extra aftrekmogelijkheden voor investeringen met een duurzaam of milieu vriendelijk karakter.

Heeft u behoefte aan hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting? Neem dan gerust contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend gesprek.