Een ogenschijnlijk eenvoudige vraag doch schijn bedriegt. Hoewel er slechts 4 mogelijkheden zijn – wordt het antwoord beïnvloed door een tal van variabelen.

In deze blog een aantal tips bij het maken van deze brein brekende keuze.

BTW én IB of BTW of IB?
Allereerst: hebben we het nu over de BTW, IB of VPB? In de situatie IB en BTW kan je immers een keuze maken voor beide vormen. Die keuze bestaat niet voor een B.V. (VPB). Daar is het óf volledig privé óf volledig zakelijk.

Een youngtimer kan voor de IB gunstig zijn en voor de BTW ongunstig. Andersom kan een nieuwe zuinige auto voor de IB bijtelling duur zijn en voor de BTW weer heel gunstig. Dit is afhankelijk van o.a. een KM administratie, het jaartal van de auto en de oorspronkelijke cataloguswaarde. Tot slot is uw persoonlijke verbruik ook van groot belang. Veel privé (max 90%) en weinig zakelijk (minstens 10%), vice versa of een beetje tussen in?

KM registratie of niet?
De IB bijtelling is onverbiddelijk en gaat in vanaf de 500e privé KM (met terugwerkende kracht). Je zit dan al snel vast aan die forfaitaire IB bijtelling. Werkelijke KM verhouding maakt dan niet meer uit (doch wél gemaximeerd tot de werkelijke kosten… bij de IB). De IB bijtelling kan achterwege blijven en in plaats daarvan kan u 19 ct per KM opvoeren. De werkelijke kosten (brandstof / onderhoud / afschrijving) zijn dan niet meer aftrekbaar.

Voor de BTW geldt in beginsel het werkelijk gebruik. Recent is door de Hoge Raad bevestigd dat niet enkel een KM administratie voor die breuk is vereist – maar dat een aannemelijke onderbouwing m.b.v. bijvoorbeeld een statistische berekening ook kan volstaan. Of die onderbouwing aannemelijk is hangt weer af van de omstandigheden van uw situatie én natuurlijk de onderbouwing zelf.

Forfaitair BTW bijtellen
Als er geen onderbouwing beschikbaar is geldt voor de BTW de forfaitaire berekening. Daarbij dient u 2,7% of 1,5% van de cataloguswaarde bij te tellen. Dit gebeurd naar rato van de periode dat u de auto hebt geëtiketteerd voor BTW. Let op – ook voor een oude auto dient u te kijken naar de cataloguswaarde.

Koopt u een auto en haat u KM registreren? Doe u dan een voordeel en koop een auto in december. U mag de BTW volledig terugvragen – en hoeft slechts voor een korte periode forfaitair bij te tellen (mits er geen KM administratie is). In het jaar daarop kan het wél weer lonen om te letten op werkelijk gebruik.

Welk jaartal is de auto?
De bijtelling voor auto’s jonger dan 15 jaar is vaak moordend voor de IB aftrek. Een bijtelling van 25% of 22% zorgt al snel voor méér bijtelling dan werkelijke kosten. Gelukkig zijn die in de IB sfeer dan wel gemaximeerd tot de werkelijke kosten.

Voor een oude auto (15 jr>) geldt 35% van de dagwaarde. Sommige auto’s met voorheen een hoge cataloguswaarde doch met een relatief lage dagwaarde – kunnen al snel worden bereden met een lage IB bijtelling. De aftrekpost brandstof en onderhoud overstijgt die bijtelling al snel. Of méér kosten ‘altijd’ een goed iets is – is de wetenschap nog niet helemaal over uit….

Restwaarde bereikt of ‘stelselmatig’ afschrijven?
Omdat de afschrijving wordt meegenomen in de grondslag voor bijtelling – kan een lagere afschrijving een lagere bijtelling opleveren. De bijtelling wordt immers gemaximeerd tot de werkelijke kosten (inclusief afschrijving). Omdat een boekverlies- c.q. boekwinst onvermijdelijk is – (en ook niet mee doet in de grondslag voor bijtelling) is het verstandig om de restwaarde goed te evalueren. Is uw auto op de markt meer waard dan de bereikte boekwaarde – en kan de bijtelling worden beperkt door niet af te schrijven? Stop dan met afschrijven voor een lagere bijtelling. Dit voordeel realiseert zich bij de verkoop van de auto.

Tot slot Laat u goed informeren welke mogelijkheid het beste bij u past. Eenmaal gekozen kunt u nooit weer terug. Tenzij u natuurlijk een nieuwe auto koopt of de keuze nog niet onherroepelijk is vastgesteld.