Eind november 2019 alweer… Nog even en er staat een versierde boom in uw huiskamer. Nog even langer en dan is het alweer 2020.

Misschien zijn er nog zaken die u kunt regelen om 2020 in uw voordeel te beginnen. Mogelijk zijn er ook veranderingen op komst die voor u relevant zijn. In deze nieuwsbrief vindt u een lijst van aandachtspunten.

Tip: lees enkel wat relevant klinkt. Komt u er niet uit? Bel dan gerust!

Relevante tips

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).
Controleer uw investeringen. Komt u al boven de € 2.300 uit voor de 28% KIA? Of heeft u al voor € 106.150 geïnvesteerd? Afhankelijk van uw situatie kan een goede planning (vervroegen dan wel uitstellen van de investering) fiscaal voordeel opleveren.

WKR bonus.
Jaarlijks mag u 1,2% van het brutosalaris onbelast verlonen. Een aftrekpost voor de werkgever en onbelaste inkomsten voor de werknemer. Gunstig voor de DGA die schenker en ontvanger is. Bent u klant voor de loonadministratie bij ons: dan verwerken wij deze voor u in overleg. In 2020 stijgt de WKR naar 1,7% over de eerste € 400.000 aan loon.

Dividend uitkeren?
Vanaf 2020 bedraagt de box 2 heffing 26,25%. Die is nu 25%. Dividend uitkeren kán voordelig zijn – maar let wel op uw vermogen in box 3. Als u daar de drempels overschrijdt kost dat al snel ca. 1% belasting waarmee het voordeel teniet kan gaan. Dividend uitkeren is ook verstandig om een opgelopen R.C. bij uw B.V. op te schonen nog vóór 2020.

Aftrekposten IB: betaalmoment is leidend.
Giften, specifieke zorgkosten, hypotheekrente, scholingskosten etc. – bij deze zaken is het betaalmoment leidend. Als u deze betaling verricht in 2019 is deze in 2019 aftrekbaar.

Scholingsaftrek loopt ook door in 2020.
Ons draaideurkabinet dreigt al een tijdje de scholingsaftrek af te schaffen. Voor 2020 geldt deze echter nog. Maak hier reclame mee als u opleidingen geeft – of benut de aftrekpost voor uzelf. Met ingang van 2021 komt er een alternatief voor de scholingsaftrek (STAP budget).

Gewone gift omzetten naar periodieke gift?
Doet u geregeld giften aan dezelfde instelling? Voor reguliere giften geldt een drempel – voor periodieke giften geldt dat niet. Het kan derhalve verstandig zijn om uw giften vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst met de ANBI waar u aan geeft.

J.P. zegt “Dispereert niet!”. U bent al bijna soort van halverwege.


Grondslag box 3 heffing verlagen.
Voor box 3 inkomen geldt als peildatum 1 januari. Voor de IB 2020 wordt gekeken naar 1 januari 2020. Bent u van plan om een grote uitgave dan wel schenking te doen? Het kan voordeel opleveren om dit nog vóór 31 december te regelen.

Vergoeding aan partner?
Werkt uw partner in uw onderneming en heeft hij/zij daar (nog) geen vergoeding voor ontvangen? Afhankelijk van uw fiscale situatie, en die van uw partner, kan een zakelijke vergoeding uitbetalen fiscaal gunstig zijn.

Afwaarderingen naar lagere bedrijfswaarde?
Hoewel afschrijvingen worden beperkt tot maximaal 20% van de aanschafwaarde, wordt waardering op lagere bedrijfswaarde dat niet. Heeft u bedrijfsmiddelen die minder waard zijn dan de boekwaarde? Leg dit dan vast d.m.v. een foto en/of ander bewijs. Daarmee kunt u een aftrekpost eerder nemen in 2019.

Contracten up-to-date?
Een DGA is wettelijk verplicht om overeenkomsten met zijn B.V. schriftelijk vast te leggen (2:247 BW). Zit dit (nog) goed? Ook voor eenmanszaken / V.O.F.’s is het raadzaam om uw contracten periodiek te controleren.

BTW identificatienummer.
Als u een eenmanszaak heeft voor de BTW heeft u een BTW identificatienummer gekregen. Die moet vanaf 1 januari 2020 op uw factuur komen te staan. Wat doet u dus prompt op 1 januari 2020 om 00:00 2 januari 2020 09:30? Juist! Factuur aanpassen.

Uw “oude” BTW nummer heeft u nog wel nodig voor communicatie richting de Belastingdienst.

VPB 1e opstaptarief naar 16,5% (in 2019 is deze nog 19%)
Kan u nog wat kosten vooruit halen naar 2019? Dan “betaalt” de belastingdienst daar in 2019 nog 19% aan mee. Vanaf 2020 daalt het VPB tarief naar 16,5%.

BTW privé gebruik in aangifte laatste periode.
Denk er aan dat in de aangifte over december of over het 4e kwartaal het privé gebruik meegenomen dient te worden in de aangifte omzetbelasting.

Overdrachtsbelasting naar 7%? Op woningen blijft 2%.
Het lijkt er op dit moment op dat de overdrachtsbelasting voor niet-woningen met ingang van 1 januari 2021 stijgt naar 7%. In de praktijk is de overdrachtsbelasting vaak een kostenpost voor de koper. De overdrachtsbelasting op woningen wordt niet aangepast.

Kleine ondernemersregeling (KOR) gaat op de schop.
Met ingang van 2020 verdwijnt de oude KOR voor de nieuwe KOR. Bedraagt uw omzet < 20.000 en bent u met name voor particulieren aan het werk? Dan kan opteren voor de nieuwe KOR gunstig zijn.

Vereenvoudiging bijtelling v/d fiets.
En de best for last: de zakelijke fiets. Momenteel is het de bedoeling dat u een KM-registratie bijhoudt voor uw zakelijke fiets. Deze gekkigheid is na 2019 voorbij. Vanaf dan geldt een versimpelde bijtellingsregeling van 7% over de cataloguswaarde. Voor de BTW telt u niet bij omdat de BTW bij aanschaf al is beperkt.

Namens al deze mensen en mijzelf wil ik u feliciteren met het voltooien van deze blog.

Bent u nog niet voldaan qua belastingtips? Neem dan hier eens een kijkje: Eindejaarstips 2019 Register Belastingadviseurs.