Het bewogen jaar van 2020 komt binnenkort ten einde. De laatste maand van het jaar leent zich bij uitstek om een moment van rust en bezinning te nemen.

Een maand om na te denken over het verzachten van uw belastingdruk.

Het kan zijn dat u nog dingen moet regelen om extra belastingdruk te kunnen voorkomen. In deze nieuwsbrief vind u een overzicht op hoofdlijnen.

Relevante tips

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) & kosten uitstellen of naar voren halen.
Controleer uw investeringen. Komt u al boven de € 2.400 uit voor de 28% KIA? Of heeft u al voor € 107.848 geïnvesteerd? Afhankelijk van uw situatie kan een goede planning (vervroegen dan wel uitstellen van de investering) fiscaal voordeel opleveren. Hetzelfde geldt voor bepaalde onderhoudskosten of kleine aanschaffingen welke direct ten laste komen van uw resultaat.

WKR bonus.
Dit jaar mag u 3% van het brutosalaris onbelast verlonen. Een aftrekpost voor de werkgever en onbelaste inkomsten voor de werknemer. Gunstig voor de DGA die zowel schenker als ontvanger is. Bent u klant voor de loonadministratie bij ons: dan verwerken wij deze voor u in overleg.

Dividend uitkeren
Vanaf 2021 bedraagt de box 2 heffing 26,90%. Die is nu 26,25%. Dividend uitkeren kán voordelig zijn – maar let wel op uw vermogen in box 3. Als u daar de drempels overschrijdt kost dat al snel ca. 1% belasting waarmee het voordeel teniet kan gaan. Dividend uitkeren is ook verstandig om een opgelopen R.C. bij uw B.V. op te schonen nog vóór 2020.

Let wel: bij gebruikmaking van Corona steunmaatregelen kan een verbod op dividenduitkering gelden.

Aftrekposten IB: betaalmoment is leidend.
Giften, specifieke zorgkosten, hypotheekrente, scholingskosten etc. – bij deze zaken is het betaalmoment leidend. Als u deze betaling verricht in 2020 is deze in 2020 aftrekbaar.

Scholingsaftrek loopt ook door in 2021.
Ons draaideurkabinet dreigt al een tijdje de scholingsaftrek af te schaffen. Voor 2021 geldt deze echter nog. Maak hier reclame mee als u opleidingen geeft – of benut de aftrekpost voor uzelf. Met ingang van 2021 zou er een STAP budget hiervoor in de plaats komen. Dit budget is nu verschoven naar 2022 en bedraagt naar verwachting € 1.000 voor de student.

Gewone gift omzetten naar periodieke gift?
Doet u geregeld giften aan dezelfde instelling? Voor reguliere giften geldt een drempel – voor periodieke giften geldt dat niet. Het kan derhalve verstandig zijn om uw giften vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst met de ANBI waar u aan schenkt.

Grondslag box 3 heffing verlagen.
Voor box 3 inkomen geldt als peildatum 1 januari. Voor de IB 2021 wordt gekeken naar 1 januari 2021. Bent u van plan om een grote uitgave dan wel schenking te doen? Het kan voordeel opleveren om dit nog vóór 31 december te regelen.

Vergoeding aan partner?
Werkt uw partner in uw onderneming en heeft hij/zij daar (nog) geen vergoeding voor ontvangen? Afhankelijk van uw fiscale situatie, en die van uw partner, kan een zakelijke vergoeding uitbetalen fiscaal gunstig uitpakken.

Afwaarderingen naar lagere bedrijfswaarde?
Hoewel afschrijvingen worden beperkt tot maximaal 20% van de aanschafwaarde, wordt waardering op lagere bedrijfswaarde dat niet. Heeft u bedrijfsmiddelen die minder waard zijn dan de boekwaarde? Leg dit dan vast d.m.v. een foto en/of ander bewijs. Daarmee kunt u een aftrekpost eerder nemen in 2020.

Contracten up-to-date?
Een DGA is wettelijk verplicht om overeenkomsten met zijn B.V. schriftelijk vast te leggen (2:247 BW). Zit dit (nog) goed? Ook voor eenmanszaken / V.O.F.’s is het raadzaam om uw contracten periodiek te controleren.

Bent u nog niet voldaan qua belastingtips? Neem dan hier eens een kijkje: Eindejaarstips 2020 Register Belastingadviseurs.

Vragen over uw eigen belastingen kunt u natuurlijk stellen via 06 121 39 865!

Met vriendelijke groet,

Ben Duinkerken
Duinkerken Consultancy