Traditioneel is het weer tijd voor:
De Eindejaarstips 2022 (klik voor download)

In deze blog worden de voornaamste tips én to-do’s genoemd. Daarnaast kijken we naar de voornaamste wijzigingen voor 2023 en verder. Heeft u geen zin om een blog of 35 pagina’s aan belastingtips door te lezen? Bel dan naar Ben voor een overleg op maat.

Relevante tips

Benut de WKR (voor DGA’s met een B.V.)
Als werkgever heeft u een vrije ruimte van 1.7% van het brutosalaris (2022) om onbelast te mogen verstrekken aan personeel dat bij u in loondienst is. Als u DGA bent van uw eigen B.V. en de vrije ruimte nog niet heeft benut, kunt u mogelijk een bedrag tot € 2.400 onbelast uitkeren.

Betaal een meewerkvergoeding uit aan uw partner
Werkt uw partner ook mee in de zaak en heeft deze nog geen adequate beloning ontvangen? In veel situaties is het verstandig om alsnog een beloning van minimaal € 5.000 uit te betalen. Dit vanwege tarief voordelen en het verzilveren van heffingskortingen.

De kleinschaligheidsaftrek (KIA)
Jaarlijks kan een ondernemer aanspraak maken op een extra aftrekpost van 28% over de investeringswaarde. Dit geldt voor investeringen > 450 euro en een totaal waarde aan investeringen van € 2.401.

Vanaf een totaal aan investering van € 59.940 neemt deze aftrek niet meer toe. Boven de € 110.998 neemt deze aftrek af. Sommige investeringen zoals personenauto’s zijn uitgesloten van de KIA.

NB1: Voor investeringen die in 2023 worden gedaan is een willekeurige afschrijving mogelijk van 50%.

NB2: Bent u bezig met een grote investering welke in 2023 wordt voltooid en meer dan ~ € 60.000 bedraagt? Dan kan het lonen om in 2022 al een vooruitbetaling te doen.

NB3: Bent u een starter en heeft u een eenmanszaak? Dan is willekeurige afschrijving al mogelijk.

TO DO VOOR EINDE 2023

Voorlopige belastingaanslagen op orde?
Om belastingrente over belastingen 2022 te voorkomen dient u vóór 1 mei 2023 een nauwkeurige voorlopige aanslag 2022 aan te vragen.

Uitbetalingen aan derden (niet ondernemers/personeel)
Het bestaat al een tijdje maar vanaf 2022 zijn werkgevers écht verplicht om een zogeheten IB 47 verklaring te versturen over mensen die een betaling van hun hebben ontvangen, maar geen ondernemer of personeelslid zijn.
Het niet doen van een IB 47 verklaring kan er in het ergste geval voor zorgen dat u het uitbetaalde bedrag aan de Belastingdienst moet voldoen omdat die dan stelt dat u loonheffing had moeten inhouden.

Privé bijtelling BTW
Doet u zelf aangifte omzetbelasting? Vergeet dan niet de privé bijtelling voor de BTW in de maand december c.q .het 4e kwartaal.

Schenken
Heeft u last van overtollig geld of vermogen en kinderen c.q. andere dierbaren? Dan kunt u hier nog onbelast van af, zonder dat de ontvanger daar belasting over betaald. Uw eigen kinderen mogen een bedrag van € 5.677 onbelast ontvangen. Andere personen kennen een vrijstelling van € 2.274.

De zogeheten “jubelton” (een schenkingsvrijstelling van € 106.671 voor een eigen woning) wordt afgeschaft. In 2023 bedraagt de vrijstelling nog € 28.947 en in 2024 wordt de regeling volledig afgeschaft. Het is overigens niet nodig dat de begunstigde een kind van u is, ook niet eigen kinderen kunnen van deze vrijstelling profiteren.

DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN 2023

Vennootschapsbelasting (VPB) in 2023 en dividend in 2024
Daar waar B.V.’s in 2022 nog mogen genieten van een VPB tarief van 15% tot aan de € 395.000 winst, wijzigt dit in 2023 radicaal. Het tarief gaat naar 19% en de eerste winstdrempel daalt naar € 200.000. Boven deze winstdrempel zal de VPB 25,8% bedragen.

De belasting in box 2 (dividend) blijft in 2023 nog 26,9%. In 2024 wordt een schijvenstelsel geïntroduceerd en bedraagt de belasting op een dividenduitkering van < € 67.000 24,5%. Bij een uitkering daarboven bedraag de AB heffing 31%.

Verhoging MRB en afschaffing vrijstelling BPM in 2025
Hoewel 2025 nog ver in de toekomst ligt, zou u nu al overwegingen kunnen nemen in het kader van uw wagenpark. Met ingang van 2025 zal de BPM vrijstelling voor ondernemers namelijk verdwijnen en zal ook de MRB stijgen. De aanschafprijs van een nieuwe bestelauto zal vanaf 2025 daarom aanzienlijk hoger kunnen zijn.

Overdrachtsbelasting naar de 10,4%
Momenteel bedraagt de overdrachtsbelasting nog 8%, tenzij eigen woning (2%) of je een starter bent die een woning koopt (0%). Vanaf 2023 stijgt het standaard tarief van 10,4%. Als datum van heffing is de datum van overdracht leidend.

KM vergoeding van 19 ct. naar 21 ct. (2023) en 22 ct. (2024)
Na jaren beklag komt de overheid de woon-werk verkeerders royaal tegemoet. Dit door de KM vergoeding met 2 á 3 ct. per KM te verhogen.
Het is niet verplicht om de onbelaste vergoeding volledig te benutten, maar het ligt wel voor de hand dat dit werknemers wél verwachten dat hun vergoeding stijgt naar de nieuwe bedragen.

Inkomstenbelasting in 2023
Binnen de inkomstenbelasting wordt wat geschoven met percentages, schijven en heffingskortingen. Belastbare inkomens boven de ~ € 70.000 zullen er “iets op achteruitgaan”. In 2022 wordt de hypotheekrenteaftrek nog “slechts” tot 40% beperkt, in 2023 zal de aftrek beperkt zijn tot 36,93%.

Slot

 

Heeft u vragen hierover, of over iets heel anders, schroom dan niet om te bellen naar 06 121 39 865. Graag ben ik u dan van dienst.

Met vriendelijke groet,

Ben Duinkerken
Duinkerken Consultancy