Verkorte deponeringstermijn vanaf jaarrekening 2016

Deponeringstermijn eigen B.V.
Heeft u een eigen B.V. waarin u alle aandelen zelf houdt? Dan moet u de jaarrekening van 2016, uiterlijk op 8 november hebben gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze wijziging ontstaat doordat vanaf 2016 een ondertekening van de jaarrekening, gelijk staat als een vaststelling van de jaarrekening door de aandeelhouders. Derhalve geldt de aanvullende termijn van 2 maand niet meer en schuift de termijn op naar 8 november 2017.

Deponeringstermijn als bestuur verschilt van de aandeelhouders
Verschillen de aandeelhouders (deels) van het bestuur? Dan heeft het bestuur tot uiterlijk 31 december 2017 de tijd om de jaarrekening te deponeren. In deze situatie geldt de extra termijn van 8 dagen om te deponeren niet, omdat er een wettelijke bepaling is die stelt dat de jaarcijfers uiterlijk 12 maanden na het boekjaar zijn gedeponeerd.

Afwijken van wettelijke bepaling
Het is mogelijk om in de statuten af te wijken van de deponeringstermijn. Hiermee kan de uiterlijke deponeringstermijn, ook als de aandeelhouders en het bestuur hetzelfde zijn, worden verlengd tot 31 december 2017.

Risico
Als de jaarrekening niet op tijd wordt gedeponeerd, kunt u bij een eventueel faillissement persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dit omdat er een wettelijk vermoeden bestaat op onbehoorlijk bestuur, indien er niet is voldaan aan de wettelijke bepalingen gesteld in BW2. Dat is het geval als er te laat wordt gedeponeerd. Het weerleggen van dit vermoeden kan in de praktijk lastig zijn.

Wees dus bewust van uw verplichting(en) als bestuurder van een besloten vennootschap! Mocht u over dit onderwerp meer vragen hebben? Dan kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.

Wij horen graag van u!