Het demissionaire kabinet heeft ons allen mogen verblijden met haar plannen. In deze blog hebben we de meest relevante wijzigingen samengesteld.

Voor uw privé belastingen wijzigt het volgende:

 

Wijzigingen in huwelijkse voorwaarden per 1 januari 2018:
Onder omstandigheden kan het aangaan, of wijzigen van huwelijkse voorwaarden, leiden tot een belaste schenking aan uw partner. Het kan derhalve raadzaam zijn om nog vóór 1 januari 2018 e.e.a. aan te passen, mocht u hiertoe voornemens zijn.

De inkeerregeling vervalt:
Als u de geheime bankrekening van uw oud-achter-oom c.q. tante uit Zwitserland nog niet hebt opgebiecht, doet u er verstandig aan om dit vóór 1 januari 2018 alsnog te doen. Dan ontvangt u namelijk geen boete voor de meest recente jaren. Bij constatering van deze bankrekening ná 1 januari 2018 wordt er wel een boete opgelegd, welke fors kan oplopen!

Er wordt e.e.a. gesleuteld aan de heffingskortingen & belasting percentages.
Zo gaat de algemene heffingskorting met 11 euro omhoog, en stijgt de ouderenkorting met 126 euro. Daarmee toucheert u netto 137 euro meer, mits u op het perfecte niveau zit. Bent u een alleenstaande ouder? Dan wordt uw korting met 15 euro verlaagd. Het toptarief van de inkomstenbelasting daalt met 0,05% (inkomens boven 67.072), het midden tarief stijgt met 0,05%. Het laagste tarief blijft gelijk op 36,55%

ZVW percentage daalt iets:
voor de werknemer daalt deze naar 5,4% (was 5,5%). De werkgeversbijdrage daalt ook met 0,1% naar 6,65%.

Qua koopkracht zal u vrij weinig van dit alles merken. Temeer omdat tandpasta vanaf 2018 geen geneesmiddel meer is, en daarom met 21% wordt belast i.p.v. 6%.

Voor de belastingen van uw bedrijf wijzigt het volgende:

 

VPB tarief van 20% schuift op van 200.00 naar 250.000.
Valt uw winst boven de 250.000? Dan bespaart u dus 5% van 50.000 = 2.500 euro op jaarbasis.

De BTW regeling voor landbouworganisaties vervalt per 1 januari 2018:
Het is voor agrarische bedrijven mogelijk om niet te opteren voor de BTW. Zij hoeven dan geen BTW af te dragen over hun diensten/leveringen, maar mogen dan ook geen BTW in vooraftrek nemen. Per 1 januari 2018 vervalt deze regeling, en is iedereen verplicht om mee te doen met de BTW. Wacht dus even met onderhoud aan uw pand / wagenpark o.i.d., indien dat mogelijk is. Daar zit vaak namelijk vrij veel BTW op.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) daalt met 0,5% naar 57% aanvullende aftrek.
Erg marginaal, maar bij een flinke investering kan dit toch schelen.

ENORM veel wijzigingen in internationaal belastingrecht:
Totaal niet relevant, maar voor de belastingfanatiekelingen zeker interessant! Door een maas in de wet konden grote internationale bedrijven een verlies op een vordering dubbel in aftrek nemen. Die mogelijkheid is nu verder dichtgetimmerd. Ook wordt het rondpompen van geld tussen internationale vestigingen bemoeilijkt, door een nieuwe dubbele zakelijkheidstoets.

Op zakelijk gebied wijzigt er dus wel degelijk iets. Raakt één van deze maatregelen u? Onderneem dan op tijd actie!

Gefeliciteerd! U heeft alle relevante wijzigingen doorgenomen. Wat een prestatie!

 

Is uw honger naar belastingnieuws niet gestild? Neem dan een kijkje op de toelichting van de grote jongens:

Belastingplan EY | Belastingplan PWC | Belastingplan Deloitte | Belastingplan KPMG

U kunt natuurlijk ook bij uw eigen belastingadviseur terecht voor vragen!