Jaarrekening deponeren

 Jaarrekening deponeren vanaf boekjaar 2016 verplicht digitaal (SBR)

Het deponeren van jaarrekeningen t/m boekjaar 2015 kan nog op papier naar: Kamer van Koophandel Team Deponeringen, Postbus 106 3440 AC Woerden. Jaarrekeningen met boekjaar 2016 of later moeten digitaal gedeponeerd worden. Dit kan door handmatig overtypen van cijfers op de website van de KVK, of deponering via Standard Business Reporting (SBR). Ons kantoor is gecertificeerd om uw jaarrekening SBR en conform de wet te deponeren, zodat u er verder geen omkijken naar heeft.

Vóór wanneer jaarrekening deponeren?

In de regel dient uw jaarrekening minimaal binnen 5 maanden na boekjaar opgemaakt te zijn. Hier kan het bestuur maximaal 5 maanden uitstel voor krijgen. Indien de aandeelhouders en het bestuur van elkaar verschillen, hebben de aandeelhouders vervolgens 2 maand de tijd om de jaarrekening vast te stellen. De uiterste deponeringstermijn is dan 31 december 2017. Let op: voor een DGA kan de uiterste deponeringstermijn 8 november 2017 zijn (vanaf boekjaar 2016). Dit is het geval als de bestuurder, tevens de enige aandeelhouder is. Dan staat ondertekening van de jaarrekening gelijk aan het vaststellen van de jaarrekening voor de aandeelhouders. Aanvullend geldt in deze situatie nog een extra 8 dagen om de jaarrekening na het ondertekenen, daadwerkelijk te deponeren.

Risico te laat jaarrekening deponeren

Als een onderneming failliet gaat, dan kunnen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als de jaarrekening niet (op tijd) is gedeponeerd. Ook kan het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst een onderzoek instellen. Hier kan een strafrechtelijke veroordeling door de rechter uit voortvloeien. U kunt hiervoor een boete van enkele duizenden euro's krijgen. Wijkt u af van de standaard deponeringstermijn van 5 maand? Dan kan het in sommige situaties verstandig zijn om dit uitstel formeel vast te leggen.  Bron: website KVK januari 2016 "Wanneer moet u de jaarrekening deponeren".

 

Jaarrekening en de accountant

  Wanneer moet een accountant mijn jaarrekening opstellen c.q. controleren?

Als uw bedrijf middelgroot en controleplichtig is:(1) 6 miljoen aan activa, (2) 12 miljoen aan omzet en/of (3) gemiddeld meer dan 50 werknemers in dienst heeft, en aan 2 van de 3 categorieën voldoet, moet u een accountantskantoor inschakelen. Deze controleert vervolgens of uw jaarrekening voldoet aan gestelde wet- en regelgeving. 90% > van de B.V.'s in Nederland voldoen niet aan deze criteria. Deze hebben voor het jaarwerk daarom geen accountant nodig. 

Verschil tussen KVK jaarrekening & eigen jaarrekening

De publicatieplicht is voor 654.000 rechtspersonen (micro-entiteiten) zeer beperkt geworden. De jaarrekening die gepubliceerd wordt, verschilt daarom in aanzienlijke mate van de jaarrekening die voor eigen gebruik wordt besproken. In vrijwel alle gevallen dient u een jaarrekening op te stellen, die meer informatie bevat dan de minimumvereisten. Dit omdat uw jaarrekening als basis fungeert voor de aangifte vennootschapsbelasting. Een kantoor dat is gespecialiseerd op jaarverslaggevingsrecht & fiscaliteit is daarom de meest geschikte keuze voor het jaarwerk indien u geen accountant nodig heeft.